• Passfotos bei PhotoPascal in Treis-Karden, 56253