Jak wymienić zagraniczne prawo jazdy?

Jeśli jesteś cudzoziemcem lub posiadasz zagraniczne prawo jazdy, masz obowiązek upewnić się, że zgodnie z polskim prawem możesz prowadzić pojazdy. Ponadto, jeśli przebywasz w Polsce czasowo lub na stałe od ponad sześciu miesięcy, Twoje prawo jazdy mogło utracić ważność. W zależności od kraju, który wydał Ci dokument, musisz je wymienić na polskie lub nie. Kiedy i jak wymienić zagraniczne prawo jazdy na polskie? Przeczytaj ten artykuł i nie miej więcej wątpliwości!

Kogo dotyczy obowiązek wymiany prawa jazdy?

Jeśli posiadasz prawo jazdy wydane:

  • poza Szwajcarią oraz
  • w kraju, który nie jest członkiem Unii Europejskiej ani Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA),

masz obowiązek wymienić je na polskie po upływie sześciu miesięcy od otrzymania przez Ciebie czasowego lub stałego pobytu w Polsce. Wynika to z faktu, że po tym czasie straci ono ważność w Polsce. Jeżeli jednak posiadasz dokument z kraju UE, EFTA lub Szwajcarii, możesz (ale nie musisz) wymieniać go na polski.

czy o mnie chodzi

Jak wymienić zagraniczne prawo jazdy?

Wymiana zagranicznego prawa jazdy wiąże się z obowiązkiem zdania egzaminu teoretycznego w Polsce. Jeśli Twoje prawo jazdy nie jest zgodne ze wzorem określonym w Konwencji Genewskiej lub Wiedeńskiej (lista państw dostępna na rządowej stronie), musisz udać się do urzędu (starostwo powiatowe, urząd miasta – jeśli miasto ma prawa powiatu, urząd dzielnicy – jeżeli Warszawa) i zapytać o dalsze kroki w Twojej sytuacji.

Jeżeli jednak posiadasz prawo jazdy wydane w kraju członkowskim UE, EFTA lub Szwajcarii, podejmij poniższe kroki:

  1. Złóż w urzędzie wniosek; dołącz do niego aktualne zdjęcie oraz ksero obecnego prawa jazdy (miej przy sobie paszport, dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu lub zgodę na pobyt tolerowany), poza tym dokument potwierdzający zameldowanie.
  2. Jeśli Twoje obecne prawo jazdy jest nieważne, dołącz też aktualne wyniki badań lekarskich.
  3. Odbierz numer Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK), zwykle odbiera się go od razu.
  4. Zapisz się i zdaj egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
  5. Zapłać za wydanie prawa jazdy (100,50zł), dowód dostarcz do urzędu.
  6. Zwykle w terminie do 9 dni roboczych odbierz polskie prawo jazdy.

Jak wygląda odbiór polskiego prawa jazdy?

dłoń, odbiór

Po upływie pewnego czasu (jeśli urząd ma wątpliwości, weryfikacja danych może trwać nawet do kilku tygodni) możesz odebrać polskie prawo jazdy. Masz dwie możliwości:

  • odbiór samodzielny
  • wysyłka prawa jazdy pocztą (jeśli zaznaczono we wniosku).

W obu przypadkach musisz oddać swój obecny dokument – jeśli go nie zwrócisz, nie otrzymasz polskiego.

Dowiedz się więcej o wymianie prawa jazdy.

Więcej: