Kiedy aplikować o zezwolenie na pobyt?

Zezwolenie na pobyt jest dokumentem potrzebnym choćby wtedy, gdy planujesz przyjazd do Polski w celu wykonywania pracy. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, przeczytaj ten artykuł. Odpowiemy w nim między innymi na pytanie, kiedy aplikować o zezwolenie na pobyt w Polsce.

Jakie rodzaje zezwoleń na pobyt?

Polskie prawo przewiduje wydanie trzech rodzajów zezwolenia na pobyt:

 • na pobyt stały
 • pobyt czasowy
 • pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Każde z tych zezwoleń ma inną charakterystykę oraz wymaga spełnienia innych warunków. Jeśli planujesz przyjechać do Polski po raz pierwszy w celu wykonywania pracy lub podjęcia studiów czy nauki, najpewniej będziesz potrzebować zezwolenia na pobyt czasowy.

zezwolenie na pobyt

Kiedy aplikować o zezwolenie na pobyt?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, o zezwolenie na pobyt musi wystąpić każdy, kto przebywa na terytorium Polski przez dłużej niż trzy miesiące. Odpowiedni wniosek należy złożyć nie później niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu w Polsce.

Podstawowymi czynnikami, z powodu których musisz wystąpić o pozwolenie na pobyt czasowy są:

 • podjęcie pracy zarobkowej w Polsce (musisz posiadać również zezwolenie na pracę)
 • rozpoczęcie nauki lub studiów na polskiej uczelni
 • przeniesienie do polskiego oddziału firmy
 • prowadzenie badań naukowych na terenie Polskiej
 • inne, wymienione na oficjalnej stronie województwa mazowieckiego.

Jak aplikować?

podpisywanie dokumentów

Skoro już wiesz kiedy aplikować o zezwolenie na pobyt, spójrzmy jak to zrobić. Dokładne procedury wystąpienia o każde z nich opisaliśmy w osobnych artykułach (pobyt stały, czasowy, rezydenta UE), jednak poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje związane z aplikowanie o wydanie zezwolenia. Musisz:

 • złożyć odpowiedni wniosek (w jednym egzemplarzu, jeśli dla dziecka młodszego niż 13 lat, 2 w innym przypadku)
 • mieć przy sobie 4 aktualne fotografie paszportowe (2 jeśli starasz się o wydanie kolejnej karty pobytu)
 • zapłacić za wydanie karty
 • mieć przy sobie ważny dokument podróży (na przykład paszport)
 • posiadać przy sobie inne dokumenty, poświadczające informacje, na które powołujesz się we wniosku.

Na wydanie karty pobytu zwykle czeka się do miesiąca. Po upływie tego czasu wojewoda wydaje decyzję, w której określa czy możesz ubiegać się o wydanie karty pobytu.

Dowiedz się więcej: