Paszport tymczasowy – co to jest i kto może go używać?

Jeśli wyjeżdżasz za granicę i potrzebny jest Ci paszport, ale do wyjazdu pozostało mało czasu, by postarać się o nowy, możesz starać się o paszport tymczasowy. Jest to dokument wydawany w krótszym czasie, jednak jego ważność jest ograniczona maksymalnie do 12 miesięcy. W jakich sytuacjach może się przydać, gdzie złożyć wniosek, jakich dokumentów potrzebujesz? Przeczytaj poniższy artykuł, który odpowie na Twoje pytania.

Dla kogo paszport tymczasowy?

nagła podróż

Paszport tymczasowy można uzyskać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, takich jak:

  • choroba lub pogrzeb członka rodziny
  • działalność zawodowa (nagły przypadek wyjazdu zagranicznego)
  • tymczasowa niemożność pobrania odcisków palców
  • utrata ważności paszportu podczas pobytu zagranicznego lub poza miejscem stałego pobytu

Jak wyrobić paszport tymczasowy?

Procedura wydania paszportu tymczasowego jest bardzo podobna do wyrobienia zwykłego paszportu. W punkcie paszportowym lub konsulacie otrzymasz wniosek, który należy wypełnić. Dodatkowo potrzebujesz, w standardowym przypadku:

  • dowodu uiszczenia opłaty za wydanie dokumentu
  • kolorowego zdjęcia, wykonanego maksymalnie sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku
  • dowodu osobistego
  • dokumentu potwierdzającego nagłe zdarzenie, wymagające posiadania paszportu tymczasowego

Więcej szczegółów znajduje się na stronie rządowej.

Wniosek dla dziecka wymaga pisemnej zgody obojga rodziców, chyba że ojciec jest nieznany, jeden z rodziców nie ma prawa decydować o wydaniu dziecku paszportu tymczasowego lub nie żyje. Obecność dziecka mającego więcej niż pięć lat jest wymagana.

Jakie są opłaty i czas oczekiwania?

Opłata za wyrobienie paszportu tymczasowego wynosi:

  • 30zł, jeśli składasz wniosek w Polsce
  • jeśli znajdujesz się poza terytorium Polski, skontaktuj się z wybranym konsulatem.

Paszport tymczasowy zostanie wydany najszybciej, jak to możliwe. Odebranie dokumentu możliwe jest w miejscu złożenia wniosku. Osoba dorosła jest uprawniona, by osobiście odebrać paszport tymczasowy, natomiast w imieniu niepełnoletniego odebrać go mają rodzice lub prawni opiekunowie. Data ważności paszportu nie może być dłuższa niż 12 miesięcy, jednak zależy ona od powodu wyrobienia dokumentu tymczasowego.

Ważność paszportu

Więcej: