Jak wyrobić pierwszy paszport?

W dzisiejszych czasach trudno podróże zagraniczne nie stanowią takiego problemu jak przed laty. Strefa Schengen umożliwia komfortowe przemieszczanie się po terenie prawie całej Europy, mając przy sobie wyłącznie dowód osobisty, jednak podczas wyjazdu w dalsze strony akceptowany już będzie wyłącznie paszport. Jak wyrobić pierwszy paszport? Przeczytaj!

Jak aplikować o pierwszy paszport?

Paszport jest dokumentem tożsamości, który może wyrobić każdy obywatel Polski, któremu prawnie nie odebrano tej możliwości. By się o niego starać, należy spełnić kilka warunków:

 • złożyć osobiście wniosek otrzymany w dowolnym punkcie paszportowym lub za granicą w konsulacie
 • posiadać jedno kolorowe i aktualne zdjęcie (zrobione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku)
 • okazać dowód opłaty za paszport (jeśli ma zastosowanie ulga, to dodatkowo dokument poświadczający prawo do niej)
 • posiadać przy sobie ważny dowód osobisty
 • jeśli Twoje nazwisko zostało zmienione po ślubie za granicą, wymagany jest odpis polskiego aktu małżeństwa
pierwszy paszport

Jeśli w przedłożonych przez Ciebie dokumentach nie będzie sprzecznych danych, a urzędnik nie będzie mieć uwag co do Twojego obywatelstwa lub tożsamości, są to wszystkie wymagania, by otrzymać paszport.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu?

Bez żadnych ulg koszt wyrobienia paszportu wynosi 140zł.

Istnieją trzy rodzaje ulg, zwalniających z części opłaty: 50%, 75% i 100%.

Do ulgi 50% uprawnieni są:

 • uczniowie, studenci
 • emeryci, renciści
 • osoby niepełnosprawne oraz otrzymujące stały zasiłek z pomocy społecznej
 • osoby utrzymywane przez małżonka emeryta, rencistę lub osobę niepełnosprawną
 • kombatanci
 • rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych

Ulga 75% przysługuje uczniom, studentom poniżej 26 roku życia oraz dzieciom z niepełnosprawnością, jeśli posiadają Kartę Dużej Rodziny.

Za paszport nie zapłacą:

 • osoby mające więcej niż 70 lat
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych oraz otrzymujące zasiłek stały z pomocy społecznej, których wyjazd wiąże się z długotrwałym leczeniem lub operacją
 • żołnierze niezawodowi wyznaczeni do służby zagranicznej
 • osoby, których paszport ma wadę techniczną

Możesz skorzystać wyłącznie z jednej ulgi, dlatego wybierz najkorzystniejszą i przygotuj odpowiednie dokumenty, poświadczające prawo do niej.

ile się czeka na paszport

Ile się czeka na paszport?

Zwykle około 30 dni, czasem dłużej. Możesz sprawdzić, czy Twój paszport jest gotowy:

 • wchodząc na stronę rządową
 • dzwoniąc do urzędu wojewódzkiego i podając numer sprawy z wniosku.

Paszport ważny jest 5 lat dla dzieci do 13 lat, powyżej na 10 lat.

Dowiedz się więcej o paszporcie, wchodząc na stronę polskiego rządu!

Więcej: