Kto może starać się o wydanie paszportu?

Trudno wyobrazić sobie podróżowanie po współczesnym świecie bez paszportu. Znacznym ułatwieniem dla Europejczyków jest Strefa Schengen, po której można się bez niego przemieszczać, ale w dalsze strony w ten sposób już nie pojedziemy. Jak zatem wystąpić o ten dokument? Kto może się starać o wydanie paszportu? Jakie dokumenty należy przygotować? Zapraszamy do lektury artykułu, w którym znajdują się odpowiedzi na te i wiele innych pytań.


Obywatel Polski – kto nim jest?

obywatel Polski

O polski paszport mogą starać się wyłącznie obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z obowiązującym prawem, obywatelstwo polskie otrzymują:

  • dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic ma obywatelstwo RP (ius sanguinis)
  • dziecko urodzone na terenie Polski, które nie otrzymałoby innego obywatelstwa (ius soli).

Obywatelstwo można otrzymać z urodzenia, jednak da się o nie ubiegać.

Jak ubiegać się o obywatelstwo?

Ubieganie się o uzyskanie polskiego obywatelstwa możliwe jest poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do wojewody właściwego lub konsula, jeśli mieszkasz za granicą. Ponadto wymagane są:

  • przekłady na język polski załączonych dokumentów, sporządzone przez tłumacza przysięgłego lub konsula
  • zgoda drugiego rodzica, jeśli stara się jeden, na otrzymanie przez dzieci obywatelstwa.

Koszt złożenia wniosku wynosi 360 euro, dodatkowo dochodzą do tego koszty tłumaczenia oraz uwierzytelnienie dokumentów (przy składaniu kopii) oraz podpisu (notarialnie). Wniosek zostanie rozpatrzony i zaakceptowany albo odrzucony przez Prezydenta RP. Czas oczekiwania na postanowienie Prezydenta wynosi obecnie ponad rok. Więcej szczegółów znajdziesz pod tym adresem.

Jeśli mam obywatelstwo, co dalej?

Wyrobienie paszportu w tej sytuacji nie będzie stanowić problemu. Wystarczy złożyć wniosek oraz mieć przy sobie niezbędne dokumenty, takie jak:

  • potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie paszportu
  • kolorowe, aktualne zdjęcie, zrobione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed składaniem wniosku
  • ważny paszport lub dowód osobisty
  • dokument poświadczający prawo do ulgi (Karta Dużej Rodziny, orzeczenia sądowe etc.)

Wniosek składa się w dowolnym urzędzie paszportowym w Polsce lub w konsulacie, jeśli przebywasz za granicą. Koszt waha się od 0zł do 140zł, w zależności od ulgi. Czas oczekiwania na wydanie dokumentu zwykle wynosi do 30 dni.

składanie wniosku o paszport

Jeśli planujesz wyrobić paszport, zapoznaj się ze stroną polskiego rządu, na której znajduje się wiele istotnych szczegółów, które pomogą Ci znaleźć odpowiedź na pytania nieporuszone w tym artykule.

Więcej: