Eesti elamisluba

Elamisloakaart on Eestis kehtiva elamisloa või elamisõiguse alusel viibivale välismaalasele,
kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik, kohustuslik riigisisene isikut tõendav
dokument. Tänu kaardi digitaalsele osale on internetipankade ja teiste e-teenuste kasutamine
lihtne, mugav ja turvaline.

Elamisloakaardiga ei saa reisida, kuid see peab reisimisel olema kodakondsusjärgse riigi
passiga kaasas, et tulla tagasi.

Elamisloa tüübid

Elamisluba võib olla tähtajaline või pikaajaline.
Kui olete välismaalane, kes ei ole Euroopa Liidu kodanik, saate taotleda tähtajalist
elamisluba:

 • Abikaasa juurde
 • Lähedase sugulase juurde:
  • Alaealise lapse elama asumiseks vanema juurde
  • Täisealise lapse elama asumiseks vanema juurde
  • Eestkostetava elama asumiseks eestkostja juurde
  • Vanema/vanavanema elama asumiseks lapse/lapselapse juurde
 • Püsivalt Eestisse elama asumiseks
 • Õppimiseks
 • Töötamiseks
 • Ettevõtluseks
 • Kriminaalmenetluses osalemiseks
 • Elamisloa pikendamine legaalse sissetuleku olemasolul

Kui olete välismaalane, kes ei ole Euroopa Liidu kodanik, saate taotleda pikaajalise elaniku elamisluba kui:

 • olete elanud Eestis püsivalt viis aastat tähtajalise elamisloa alusel vahetult enne pikaajalise elaniku elamisloataotluse esitamist;
 • Teil on kehtiv tähtajaline elamisluba;
  Teie elukohaandmed on kantud Eesti Rahvasikuregistrisse;
 • Teil on püsiv legaalne sissetulek Eestis äraelamiseks;
 • Teil on olemas ravikindlustus (Eesti haigekassa);
 • olete täitnud integratsiooninõude, osates eesti keelt vähemalt keeleseaduses sätestatud B1-tasemel või sellele vastaval tasemel.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • Pikaajalise elaniku elamisloa või selle taastamise taotlus, mis on ekraanil täidetav või välja prinditav ja käsitsi täidetav. Taotlusankeet peab olema täidetud eesti keeles! Taotlusankeedi täitmise juhis. Taotluse allkirjastamisega kinnitate, et:
 • taotlusele lisatud koopia vastab originaaldokumendile, see ei sisalda valeandmeid ja seda ei ole võltsitud
 • teil on piisav legaalne sissetulek
 • teil on ravikulukindlustusleping,
 • isikut tõendav dokument;
 • dokument, mis tõendab taotleja püsivat ja legaalset sissetulekut;
 • eesti keele tasemeeksami tunnistus (v.a juhul kui taotleja on vabastatud integratsiooninõude täitmisest või ei pea sooritama eesti keele tasemeeksamit või kui taotlejale on väljastatud e-tunnistus või kui taotleja on asunud Eestisse elama enne 1990. aasta 1. juulit, on elanud ja elab faktiliselt Eestis, ei ole siit lahkunud elama mõnda teise riiki ning tema Eestis elamine ei kahjusta Eesti riigi huve).
 • 1 digitaalne värvifoto;
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument.

Smartphone iD!