Kuidas taotleda Eesti juhiluba?

Juhtimisõiguse saamine

Juhtimisõiguse saamise protsess sõltub valitud mootorsõiduki kategooriast.

B-kategooria sõiduki juhtimisõiguse saamiseks on vaja läbi järgmised etapid:

 • tervisedeklaratsioon
  ● autokooli sõidutunnid ja teooria
  ● autokooli sõidueksam ja teooriaeksam
  ● kohustuslikud lisakoolitused
  ● Maanteeameti sõidu- ja teooriaeksam

Arvestada tuleb sealjuures vähemalt 700-800 eurose väljaminekuga.

Vanusepiirid kategooriate järgi

14 a – mopeediluba
16 a – B kategooria piiratud juhiluba
18 a – B kategooria juhiluba
24 a – A kategooria juhiluba

Juhiloa taotlemine

Juhiluba saab taotleda Maanteameti iseteeninduses.

Juhiloa taotlemiseks on vajalik järgmine:

 • kehtiv tervisetõend. Tervisetõendit ei pea esitama, kui juhi tervisetõendi andmed
  liiklusregistris on kehtivad ja juhi terviseseisund ei ole muutunud või kui tervisetõendi
  väljastaja on andmed esitanud Maanteeameti teenindusbüroole elektrooniliselt;
  ● isikutunnistus või muu isikut ja elamisluba tõendav dokument;

● juhi koolituskursuse tunnistus juhul, kui tunnistuse andmed liiklusregistris puuduvad;
● juhtimisõigust tõendav dokument juhul, kui see on eelnevalt väljastatud (nt piiratud
õigusega juhiluba).
● elektrooniline foto, mida saab teha kõikides Maanteeameti teenindusbüroodes
asuvates fotoautomaatides. Fotoautomaadis tehtud digifoto tagab juhiloa parema
trükikvaliteedi ning pildistamine on kliendi jaoks tasuta;
● kui esmase juhiloa taotleja on alaealine, siis tuleb esitada lapsevanema (seadusliku
esindaja) kirjaliku nõusolek, mis tuleb saata büroole digiallkirjastatud kujul e-posti
teel või esitada kirjalikult. Nõusoleku blankett leitav siit.
● tasutud riigilõiv.

Esmase juhiloa väljastamise ajal, kuid mitte kauem kui kümme tööpäeva alates eksamite
sooritamise järgnevast päevast arvates, võite kehtiva juhtimisõiguse olemasolul juhtida
mootorsõidukit Eestis ilma juhiloata. Õigust juhtida tõendatakse liiklusregistri andmete
alusel.

Nõuded dokumendipildile

Digitaalne dokumendifoto on:
● värviline
● minimaalse resolutsiooniga 1300×1600 pikslit
● minimaalse suurusega 1 MB ja maksimaalse suurusega 5 MB
● pildiformaadis JPG või JPEG
● mitte vanem kui kuus kuud

Nõuetekohasel dokumendifotol on inimest pildistatud:
● otsevaates (pea ei tohi olla viltu ega kallutatud)
● neutraalse ilmega
● avatud silmadega ja suletud suuga
● nägu fookuses ja selge detailsusega

● nii, et nägu moodustab 70-80% foto kõrgusest
● ühetoonilisel heleda värvusega (soovitavalt hallikal) taustal
● ilma varjudeta (nt taustal, näol)
● ilma kõrvaklappideta
● ilma peakatteta, peakaunistusteta*

*Peakatte kandmise erand on lubatud ainult usulistel põhjustel. Usulistel põhjustel peakatet
kandev isik peab koos fotoga esitama Siseministeeriumi kirjaliku hinnangu selle kandmise
kohustuslikkuse kohta.

Dokumendifotoks ei sobi:
● skaneeritud, arvuti või telefoniekraanilt pildistatud foto
● selfi (foto, kus inimese näokujutis on peegelpildis)
● töödeldud, udune, mustvalge foto
● foto, kus varjud langevad näole või taustale
● looduses, kirjul või tumedal taustal või mujal tehtud foto, mille taust ei ole ühes toonis
● foto, millel on ka teised inimesed, objektid või nende varjud
● foto, kus inimest on pildistatud nii, et nägu moodustab vähem kui 70-80% kogu foto
kõrgusest (kaugemalt või täispikkuses tehtud foto).

Smartphone iD!

Eesti juhiluba Eesti juhiluba