• Passfotos bei Foto-Atelier-Nikolai in Hennigsdorf, 16761