Dowód osobisty – wszystko co musisz wiedzieć

Trudno wyobrazić sobie egzystencję we współczesnym świecie bez dowodu osobistego, ponieważ wykorzystuje się go obecnie w bardzo wielu miejscach – podczas podróży zagranicznych, w bankach, urzędach. Czym jest dowód osobisty, jakie zawiera dane oraz kto powinien się o niego postarać? Przeczytaj!

Czym jest dowód osobisty?

Dowód osobisty to dokument tożsamości, umożliwiający weryfikację Twoich danych osobowych oraz obywatelstwa, dlatego za każdym razem, gdy ktoś zażąda od Ciebie potwierdzenia tożsamości, możesz w tym celu wykorzystać dowód osobisty. Innym dokumentem tożsamości jest paszport.

Dowód pozwoli Ci, na przykład:

 • zweryfikować tożsamość podczas zakładania konta bankowego
 • wyjechać na teren krajów strefy Schengen oraz innych państw dopuszczających przekroczenie granicy na podstawie dowodu osobistego
 • przystąpić do egzaminu maturalnego
 • wypełnić formularz podczas oddawania krwi
 • korzystać z elektronicznych usług administracji publicznej, jeśli posiadasz e-dowód (wydawany po 4. marca 2019 roku).
dowód osobisty

Jakie dane zawiera dowód?

Jako dokument tożsamości, dowód osobisty musi zawierać następujące dane:

dane osobiste
 • imię (imiona) i nazwisko
 • imiona rodziców
 • datę i miejsce urodzenia
 • nazwisko rodowe
 • płeć
 • zdjęcie
 • numer PESEL
 • obywatelstwo

Ponadto na dokumencie znajduje się informacja o serii i numerze dowodu. Znajdziesz tam również dane o organie wydającym dacie wydania oraz dacie, po upływie której Twój dowód utraci ważność.

Kto powinien aplikować o dowód osobisty?

Dowód osobisty to dokument, którego posiadanie jest prawnym obowiązkiem każdego pełnoletniego obywatela Polski, mieszkającego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym wniosek o jego wydanie muszą złożyć osoby, które

 • ukończyły 18 rok życia i jeszcze go nie posiadają
 • posiadają dowód osobisty, którego termin ważności upłynął.

W świetle prawa możliwe jest wydanie dowodu osobistego osobie młodszej niż 18 lat, w celu np. odbycia podróży zagranicznej do jednego z państw strefy Schengen.

Procedura wyrobienia dowodu odbywa się poprzez złożenie wniosku w urzędzie gminy oraz załączenie do niego kolorowego zdjęcia, wydrukowanego na papierze fotograficznym, poza tym wymagane jest również posiadanie ważnego poprzedniego paszportu lub dowodu osobistego, jeśli osoba składająca wniosek takowy posiada.

Więcej szczegółów, dotyczących procedury wyrobienia dowodu osobistego znajduje się na oficjalnej stronie polskiego rządu.

Więcej: