Uzyskanie prawa jazdy w Polsce

Od 2014 roku, istnieje nowa procedura dotycząca uzyskiwania prawa jazdy w Polsce. Najpierw, uzyskujesz numer PKK (czyli Profilu Kandydata na Kierowcę) w wydziale komunikacji właściwego dla Ciebie urzędu. Jest to unikalny numer dla każdego kandydata na przyszłego kierowcę. Dzięki temu numerowi, szkoła jazdy oraz dany ośrodek ruchu drogowego, będą w stanie cię wyszukać w specjalnym systemie. Poniżej znajdziesz szczegółowe podpunkty nowej procedury.

Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o pozwolenie na kierowcę ?

Wniosek o uzyskanie prawa jazdy – możesz go pobrać i wypełnić w domu lub zrobić to w urzędzie,orzeczenie lekarskie, swoje aktualne zdjęcie, swój dowód osobisty albo paszport. Jeśli jesteś cudzoziemcem, weź swój paszport albo kartę pobytu, dokument, który potwierdzi twój obecny adres zameldowania, przykładowo dowód osobisty, kartę pobytu albo zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały albo czasowy. Ty Jeśli masz nowy dowód osobisty, w którym nie ma adresu zameldowania – weź z dowolnego urzędu gminy zaświadczenie o zameldowaniu. Jeśli nie masz meldunku – zapytaj urzędnika, co zrobić, ksero dotychczasowego prawa jazdy – jeśli masz już prawo jazdy i chcesz uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię, pisemna zgoda rodziców albo opiekuna prawnego – jeśli wkrótce skończysz 18 lat. Ldź do urzędu z rodzicem albo opiekunem prawnym – musi podpisać przy urzędniku dokument, w którym zgadza się na rozpoczęcie kursu i wydanie prawa jazdy.

Jakie są wymagania dotyczące zdjęć do pozwolenia kierowcy w Polsce?

Aby zdjęcie było prawidłowe powinno przedstawiać: twarz skierowaną w kierunku obiektywu, w pozycji tzw. frontalnej; całą głowę i wizerunek nie dalej niż do górnej części barków; twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia, mieć naturalny wygląd (bez uśmiechu), z zamkniętymi ustami; otwarte, nieprzesłonięte włosami oczy.

Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o pozwolenie na kierowcę ?

Do wniosku o wydanie prawa jazdy należy załączyć:

 • orzeczenie lekarskie
 • aktualną fotografię (rozmiar: 35 x 45 mm; wykonane maksymalnie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku)
 • dowód osobisty lub paszport
 • dokument potwierdzający adres zameldowania (np. zaświadczenie o zameldowaniu; w niektórych urzędach potwierdzenie zameldowania odbywa się elektronicznie – bez zaświadczenia)
 • pisemna zgoda rodzic lub opiekuna prawnego (dotyczy osób, które jeszcze nie ukończyły 18 lat)

Jakie są kroki?

Udaj się do lekarza, który dokona badania specyficznego dla kierowców. Możesz również skontaktować się ze szkołą jazdy, w której to zamierzasz zrobić kurs – prawdopodobnie współpracuje z takim lekarzem. Lekarz przeprowadzi badanie i podejmie on decyzje, czy możesz kierować pojazdami. Jeśli otrzymasz takowe potwierdzenie – dostaniesz wtedy specjalne orzeczenie lekarskie. Przygotuj wszystkie wymagane dokumenty. Dokumenty te, złóż w odpowiednim urzędzie. Odbierz przypisany ci numer PKK. Następnie, weź udział w kursie i zdaj egzamin. Posiadasz 2 poniższe możliwości:

 • Zapisz się na kurs teoretyczny oraz praktyczny do szkoły jazdy. Sprawdź, jak tego dokonać. Idź do szkoły jazdy i zapisz się na kurs. Weź ze sobą swój numer PKK. Lub tez Idź do szkoły jazdy i zapisz się na kurs. Weź ze sobą numer PKK. Weź udział w kursie teoretycznym, następnie w kursie praktycznym. Zapisz się następnie, na egzamin teoretyczny do jednego z Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego . Weź ze sobą numer PKK.Jeśli zdasz egzamin teoretyczny – wtedy zapisz się na egzamin praktyczny w .
 • Jeżeli zdasz egzamin na własną rękę, przygotuj się do egzaminu teoretycznego i weź udział tylko w kursie praktycznym. Sprawdź, jak tego dokonać: Zapisz się na egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego . Zabierz ze sobą numer PKK. Jeśli zdasz egzamin teoretyczny w – wtedy idź do szkoły jazdy i zapisz się na kurs praktyczny. Zabierz ze sobą numer PKK. Weź udział w kursie praktycznym. Zapisz się na egzamin praktyczny w -zie. Zabierz ze sobą numer PKK. Jeśli zdasz egzamin praktyczny – wyśle informację o tym do swojego urzędu. Zapłać za wydanie prawa jazdy. Jeśli dokonujesz płatności w kasie – zanieś potwierdzenie opłaty do pokoju, w którym przyjęto twój wniosek. Natomiast, jeżeli wykonujesz przelew – wyślij e-mail z potwierdzeniem dokonania przelewu do urzędu.. Następnie, po prostu odbierz gotowe prawo jazdy.

Ile to kosztuje i ile to trwa?

Jeżeli starasz się o prawo jazdy kategorii B, za kurs podstawowy zapłacisz od 1200 do nawet ponad 2000 złotych. Często można umówić się ze szkołą na rozłożenie tej opłaty na raty, choć finalna opłata jest wtedy z reguły o 50-100 zł wyższa.

Gdzie składasz dokumenty na prawo jazdy w Polsce?

Dokumenty składasz w:

 • starostwie powiatowym w swoim miejscu zamieszkania,
 • urzędzie miasta – jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu,
 • urzędzie dzielnicy – jeśli mieszkasz w Warszawie.

Granica wieku dla kategorii

Nazwa kategorii oraz Ile musisz mieć lat, żeby uzyskać prawo jazdy:

 • B1 – 16 lat
 • B – 18 lat
 • B+E – 18 lat
 • C – 21 lat

Załącz zatwierdzone zdjęcie paszportowe  do zgłoszenia o wydanie prawa jazdy

Ważna część, podczas tworzenia pliku: zdjęcie paszportowe, które zostanie zaakceptowane przez administrację w Polsce i nie spowolni procesu uzyskiwania pozwolenia na jazdę.  

Korzystając z naszej aplikacji, możesz tworzyć w komfortowych warunkach z domu, w 100% ważne zdjęcia paszportowe, ponieważ używamy podwójnej kontroli zgodności (sztuczna inteligencja + prawdziwa kontrola człowieka).

Dzięki nieograniczonym ścieżkom, stwórz idealne zdjęcie! Po naszej kontroli, twoje zdjęcia cyfrowe, zostaną wysłane na Twój adres e-mail, a jeśli wybierzesz – wtedy do twojego domu, wydrukowane na profesjonalnym papierze.

Więcej: