Jak ubiegać się o paszport w Polsce?

Wymagany jest wniosek o wydanie paszportu – można go uzyskać w punkcie paszportowym. Nie wymagane jest drukowanie dokumentów, które są ogolono dostępne w internecie. Do wniosku należny załączyć jedno kolorowe zdjęcie – musi być ono jak najbardziej aktualne, dlatego tez udaj się do fotografa nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem swojego wniosku. Jeśli chcesz wykonać je samodzielnie, najpierw upewnij sie, jak wykonać je w sposób prawidłowy.

Jakich dokumentów potrzebujesz do złożenia wniosku paszportowego?

W celu aplikowania o wydanie paszportu, wymagane będzie okazanie dowodu Twojej wpłaty za paszport, dokumentu który potwierdzi twoje prawo
do przysługującej Ci ulgi (na przykład legitymacja studencka) lub prawo do całkowitego zwolnienia z jakiejkolwiek opląty za jego wydanie, Wymagany
będzie również paszport, którego obecnie używasz. Jeśli natomiast, nie posiadasz ważnego paszportu – wtedy zabierz ze sobą ważny dowód
osobisty.

Pamiętaj również, ze jeśli twoje nazwisko, zostało zmienione po ślubie za granicą – wtedy wymagany będzie również skrócony lub zupełny odpis twojego polskiego aktu małżeństwa. W urzędzie mogą Cie również
poprosić co inne dokumenty (przykładowo o twój skrócony odpisu polskiego aktu stanu cywilnego, poświadczenie obywatelstwa polskiego), tylko w przypadku jeśli:

 • wystąpią wątpliwości co do twojej tożsamości lub twojego obywatelstwa,
 • w dokumentach, które przedstawisz, pojawia się różne, niezgadzające się ze sobą dane.

Jakie są wymagania dotyczące zdjęć paszportowych w Polsce?

Pamiętaj, ze zdjęcie powinno być jak najbardziej aktualne – zrób je nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed złożeniem dokumentów paszportowych, na tym zdjęciu nie możesz posiadać nakrycia głowy, czy tez przyciemnianych okularów, czy tez innych rzeczy, które mogły by być utrudnieniem, w trakcie twojego rozpoznawania, Zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od czubka) oraz jedynie górną część barków. Twarz powinna zajmować okolu 70-80% całego zdjęcia.

Pamiętaj również o tym, ze powinno to byc kolorowe zdjęcie, w formacie 35 mm x 45 mm ( j. szerokość x wysokość). Pamiętaj również o tym, aby do odpowiedniego Urzędu, przynieś już wydrukowane na odpowiednim papierze zdjęcie.

 • 30 zł – dzieci do 13 lat,
 • 70 zł – uczniowie od 13. roku życia i studenci, 140 zł – dorośli.

Zwolnienia i ulgi

Pamiętaj jednakże, ze możesz skorzystać z 50% ulgi, tylko jeżeli:

 • ty jesteś uczniem albo studentem,
 • jesteś emerytem,
 • ty jesteś rencistą,
 • jesteś osobą posiadająca udokumentowana niepełnosprawność,
 • ty jesteś na utrzymaniu małżonka który jest emerytem, rencistą lub tez osobą z niepełnosprawnością,
 • jeżeli jesteś rezydentem domu pomocy społecznej albo zakładu opiekuńczego,
 • otrzymujesz stały zasiłek z pomocy społecznej, jesteś kombatantem lub ofiarą represji wojennych oraz okresu powojennego.

Jesteś uprawniony do skorzystania z 75% ulgi – pod warunkiem, ze:

 • masz mniej niż 26 lat, uczysz się (na przykład studiujesz) i jesteś dzieckiem z rodziny wielodzietnej (masz ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny),
 • jesteś dzieckiem z niepełnosprawnością z rodziny wielodzietnej (masz ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny).
 • możesz skorzystać tylko z jednej ulgi. Jeśli masz prawo do kilku ulg – wybierz najkorzystniejszą dla siebie i udokumentuj prawo do tej ulgi, na przykład pokaż ważną ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny albo legitymację studencką.

Możesz skorzystać tylko z jednej ulgi. Jeśli masz prawo do kilku ulg – wybierz najkorzystniejszą dla siebie i udokumentuj prawo do tej ulgi, na przykład pokaż ważną ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny albo legitymację studencką.

Nie zapłacisz za wydanie paszportu, jeśli:

 • masz ponad 70 lat,
 • przebywasz w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, a wyjazd za granicę jest związany z twoim długotrwałym leczeniem albo operacją,
 • dostajesz zasiłek stały z pomocy społecznej, a wyjazd za granicę jest związany z twoim długotrwałym leczeniem albo operacją,
 • twój paszport ma wadę techniczną, na przykład nie można odczytać danych z mikroprocesora,
 • jesteś żołnierzem wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa – nie dotyczy to żołnierzy zawodowych.

Jeśli chcesz skorzystać ze zwolnienia z opłaty za paszport – weź ze sobą dokumenty, które potwierdzą, że spełniasz 1 z powyższych warunków.

Istotne jest również to, ze zapłacisz mniej – jeśli wymienisz paszport przed upływem jego ważności z jednego z trzech poniższych powodów: jeżeli zmienił się twój wygląd, przez co wyglądasz teraz zupełnie inaczej niż na zdjęciu w paszporcie, zmieniły się twoje dane, przykładowo zmieniłeś nazwisko po ślubie, lub jeżeli w twoim obecnym paszporcie nie ma już miejsca na kolejne wizy lub stemple, które
potwierdzają przekroczenie granicy.

Jak długo do odnowienia?

Jeśli chodzi o zachowywanie ważności dokumentu, to jest to:
● 5 lat od daty wydania – dla dziecka do 13 roku życia,
● 10 lat od daty wydania – dla osoby powyżej 13 roku życia

Ważna część, podczas tworzenia pliku: zdjęcie paszportowe, które zostanie zaakceptowane przez administrację w Polsce i nie spowolni procesu procesu ubiegania się o paszport.

Korzystając z naszej aplikacji, możesz tworzyć w komfortowych warunkach z domu, w 100% ważne zdjęcia paszportowe, ponieważ używamy podwójnej kontroli zgodności (sztuczna inteligencja + prawdziwa kontrola człowieka).

Dzięki nieograniczonym ścieżkom, stwórz idealne zdjęcie! Po naszej kontroli, twoje zdjęcia cyfrowe, zostaną wysłane na Twój adres e-mail, a jeśli wybierzesz – wtedy do twojego domu, wydrukowane na profesjonalnym papierze.

Więcej: