• Passport photos at The Whitby Photographer – Glenn Kilpatrick in Whitby, YO21 3ET