Dokumenty tożsamości

Czasem musimy mieć przy sobie dokument, który potwierdzi naszą tożsamość. Taka sytuacja może mieć miejsce w podróży, podczas przekraczania granicy czy wynajmowania mieszkania, w banku, w sklepie (kupno alkoholu), w urzędzie i wielu innych miejscach. W zależności od okoliczności, musimy mieć przy sobie odpowiedni dokument. Czym są dokumenty tożsamości, a czym dokumenty potwierdzające tożsamość? Jak je rozróżnić? Przeczytaj i dowiedz się więcej!

Dokumenty tożsamości

Polskie dokumenty tożsamości wydawane są przez odpowiedni urząd Rzeczypospolitej Polskiej. Służą one jako państwowe poświadczenia tożsamości danej osoby. Zawierają najważniejsze informacje, takie jak:

 • imię, nazwisko
 • obywatelstwo
 • datę i miejsce urodzenia
 • imiona rodziców
 • podobiznę.

W Polsce głównymi dokumentami tożsamości są paszport oraz dowód osobisty.

Dokumenty potwierdzające tożsamość

W przeciwieństwie do dokumentów tożsamości, dokument potwierdzający tożsamość nie może zostać prawomocnie użyty w celu stwierdzenia tożsamości danej osoby. Pełni on charakter wyłącznie pomocniczy, mimo że zwykle zawiera bardzo podobne dane, co dokumenty tożsamości. Niemniej jego głównym celem jest umożliwienie weryfikacji uprawnień, które posiada jego właściciel. Przykładem dokumentu potwierdzającego tożsamość jest:

 • prawo jazdy
 • legitymacja szkolna i studencka
 • legitymacja służbowa.
dokumenty potwierdzające tożsamość

Jak wyrobić dokumenty tożsamości?

dokument tożsamości

W zależności od tego, o jaki dokument się starasz, zastosowanie znajdują odrębne przepisy. Niemniej procedura zwykle wygląda tak samo. Polega ona na:

 • złożeniu odpowiedniego wniosku, z dołączonym do niego aktualnym zdjęciem oraz dowodem uiszczenia opłaty za jego wydanie
 • odczekaniu pewnego czasu
 • odebraniu gotowego dokumentu.

Prawnym obowiązkiem każdego pełnoletniego Polaka, mieszkającego na terenie Polski jest posiadanie ważnego dowodu osobistego. Dowód osobisty dla osoby niepełnoletniej, podobnie jak paszport, ma charakter opcjonalny – nie ma obowiązku posiadania żadnego z tych dwóch dokumentów, jednak w wielu przypadkach ich wyrobienie może się okazać niezbędne. Przeczytaj na naszej stronie, jak wyrobić paszport oraz dowód osobisty.

Aby wykonać odpowiednie zdjęcie do paszportu lub dowodu osobistego, skorzystaj z aplikacji Smartphone iD. Oferujemy możliwość wykonania nieograniczonej liczby zdjęć i wybrania idealnego, które następnie przejdzie skomplikowany proces weryfikacji. Dzięki temu możesz mieć pewność, że Twoje zdjęcie zostanie zaakceptowane w urzędzie. Jeśli sprawdzenie zdjęcia wypadnie pomyślnie, wyślemy go do Ciebie pocztą lub elektronicznie.

Więcej: