Zagraniczne prawo jazdy – czy mogę kierować w Polsce?

zagraniczne prawo jazdy

Przystąpienie Polski do Układu z Schengen a także do Unii Europejskiej znacząco wpłynęło na swobodę podróżowania po Europie. Zniesione wewnętrzne granice Strefy oraz możliwość przekraczania granicy z dowodem osobistym, jak również wzrost zamożności polskiego społeczeństwa sprawiły, że rokrocznie tysiące naszych rodaków wyjeżdża poza Polskę. Jednak nasz kraj jest również atrakcyjny dla turystów z zagranicy. Jeśli jesteś taką osobą i zastanawiasz się czy zagraniczne prawo jazdy pozwoli Ci prowadzić pojazdy w Polsce, przeczytaj ten artykuł do końca!

Czy zagraniczne prawo jazdy jest ważne w Polsce?

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, jakie prawo jazdy posiadasz. Jeśli jesteś obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub innego kraju, zastosowanie znajdują inne przepisy.

Jeśli posiadasz zagraniczne prawo jazdy wydane w kraju członkowskim Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii (wydane do dnia 31.12.2020):

  • Twoje aktualne prawo jazdy jest ważne w Polsce, co oznacza, że możesz swobodnie kierować pojazdami, na które posiadasz odpowiednie uprawnienia
  • możesz wymienić swoje prawo jazdy na polskie

Twoje prawo jazdy mogło zostać wydane wydane w kraju wcześniej niewymienionym. Dlatego jeśli chcesz prowadzić pojazdy w Polsce, musisz spełnić kilka obowiązków. Jednym z nich jest wymiana zagranicznego prawo jazdy na polskie. Należy tego dokonać do sześciu miesięcy od momentu uzyskania stałego lub czasowego pobytu w Polsce. Więcej informacji oraz podstawę prawną znajdziesz na tej stronie.

Jak wymienić prawo jazdy?

Procedura wymiany zagranicznego prawa jazdy na polskie nie jest trudna, jednak wiąże się z obowiązkiem zdania w Polsce egzaminu teoretycznego. Część praktyczna nie jest wymagana. Ponadto musisz, między innymi:

  • złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy (weź ze sobą paszport lub dowód osobisty, a jeśli jesteś cudzoziemcem paszport albo kartę pobytu)
  • dołączyć do niego aktualne zdjęcie
  • dostarczyć do urzędu ksero aktualnego, zagranicznego prawa jazdy

Co ważne, wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie wymaga zwrócenia obecnego – nie jesteś w stanie posiadać dwóch dokumentów w tym samym momencie.

Szczegółowy opis wymiany zagranicznego prawa jazdy opisaliśmy tutaj.

wymiana

Jak odebrać polskie prawo jazdy?

Czas oczekiwania na polskie prawo jazdy zwykle wynosi do 9 dni roboczych. Liczy się go od dnia dostarczenia do odpowiedniego urzędu potwierdzenia uiszczenia opłaty za wydanie dokumentu. Możesz je odebrać:

  • w urzędzie (weź ze sobą paszport lub dowód osobisty oraz ważne zagraniczne prawo jazdy)
  • pocztą, jeśli tak zaznaczysz we wniosku i odeślesz wcześniej zagraniczne prawo jazdy.

Więcej istotnych informacji znajdziesz na rządowej stronie internetowej.

Więcej:

Polska