Jak odnowić paszport?

Paszport, jak każdy dokument tożsamości, wydawany jest na określony czas. Po jego upływie traci ważność i wtedy należy jak najszybciej postarać się o nowy. W jaki sposób odnowić paszport? Jakie dokumenty przygotować? Po jakim czasie się go otrzymuje? Poświęć chwilę temu artykułowi i dowiedz się więcej!

Kiedy potrzebny jest nowy paszport?

nowy paszport

Wymiana paszportu następuje zwykle w momencie upływu czasu jego ważności. Niemniej istnieje jeszcze kilka innych okoliczności, w których powinno się go odnowić. Oto one:

 • zgłoszenie przez Ciebie jego utraty lub zniszczenia (w dowolnym punkcie paszportowym, jeśli znajdujesz się w Polsce, lub w konsulacie, jeśli przebywasz za granicą)
 • zwrot Twojego zgubionego paszportu do urzędu
 • utrata polskiego obywatelstwa
 • zmiana danych osobowych (imiona, nazwisko, płeć etc.)
 • unieważnienie dokumentu.

Kiedy złożyć wniosek o nowy paszport?

Jeśli mieszkasz w Polsce, na złożenie wniosku o nowy paszport masz 30 dni od zmiany danych osobowych. Jeśli za granicą, masz trzykrotnie więcej czasu – 90 dni.

wniosek o paszport

Za dzień zmiany danych uważa się dzień:

 • sporządzenia aktu małżeństwa (zmiana nazwiska po ślubie)
 • otrzymania urzędowej decyzji lub orzeczenia sądu w sprawie zmiany danych
 • otrzymania zagranicznego odpisu aktu małżeństwa.

Jak składać wniosek o paszport i co przygotować?

Wydanie paszportu następuje na wniosek obywatela Polski. Otrzymuje się go w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce. Wniosek należy uzupełnić o jedno kolorowe zdjęcie wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku oraz dowód opłaty za wydanie dokumentu. Poza tym należy mieć przy sobie stary paszport lub dowód osobisty oraz – w przypadku zmiany danych – odpowiedni dokument spośród wymienionych punkt wyżej.

dokumenty do paszportu

Podstawowa opłata za wydanie paszportu wynosi 140zł, jednak pewne osoby są w stanie skorzystać z ulgi:

 • 50% (m.in. uczniowie i studenci),
 • 75% (uczniowie, studenci do 26 roku życia oraz dzieci z niepełnosprawnością, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny)
 • 100% (np. osoby mające powyżej 70 lat lub których paszport ma usterkę techniczną).

Na wydanie paszportu oczekuje się około 30 dni. Status wniosku można zweryfikować na tej stronie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat odnawiania paszportu, odwiedź stronę rządową.

Więcej: