Jak wyrobić paszport dla dziecka?

Dziecko jest osobą nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, dlatego nie będzie w stanie samo złożyć wniosku o wydanie mu paszportu. W zależności od jego wieku, zastosowanie mają odrębne przepisy. Jak zatem wyrobić paszport dla dziecka? Dowiedz się więcej z naszego artykułu!

Jak wyrobić paszport dziecku do 5 roku życia?

Do złożenia wniosku uprawnieni są rodzice lub opiekunowie prawni (muszą oboje być obecni przy składaniu wniosku), dziecko nie musi uczestniczyć ani w składaniu, ani w odbiorze dokumentu. W procedurze może uczestniczyć wyłącznie jeden rodzic lub opiekun, gdy:

  • drugi zgodzi się na to i potwierdzi swoją wolę na piśmie (podpis musi zostać poświadczony u notariusza, konsula lub urzędnika paszportowego)
  • drugi nie ma prawa decydować o wydaniu dziecku paszportu (orzeczenie sądu, które pozwala na wydanie paszportu dziecku)
  • ojciec dziecka jest nieznany
  • jeden z rodziców lub opiekunów nie żyje
dziecko do 5 lat

Tak jak w przypadku paszportu dla osoby dorosłej, należy przygotować, kolorowe zdjęcie (wykonane maksymalnie pół roku przed dniem złożenia wniosku), dowód opłaty za paszport (w Polsce 30zł, 15zł albo 0zł, jeśli znajduje zastosowanie odpowiednia ulga; opłaty za granicą dostępne na stronach konsulatów), ważny paszport lub dowód osobisty dziecka (jeśli posiada) oraz ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, jeśli masz i wniosek składasz w Polsce.

Wniosek należy złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce lub konsulacie, jeśli przebywasz za granicą. Wyrobienie dokumentu zajmuje zwykle 30 dni, status wniosku możesz sprawdzić na tej stronie. Nowy paszport, ważny 5 lat, może odebrać jeden z rodziców lub opiekunów prawnych, który powinien przynieść również stary paszport (jeśli dziecko go posiada), w celu jego anulowania.

Jak wyrobić paszport dziecku w wieku 5-13 lat?

Wniosek podobnie jak w przypadku dzieci młodszych składają rodzice lub opiekunowie prawni, jednak dziecko musi już być przy tym obecne. Jeśli skończyło 12 lat, urzędnik pobierze jego odciski palców.

Koszt wyrobienia paszportu dziecku w wieku 5-13 wynosi:

  • 60zł (bez ulg)
  • 30zł (przy okazaniu ważnej legitymacji szkolnej)
  • 15zł (przy okazaniu ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny)
  • 0zł (jeśli dziecko przebywa w domu pomocy społecznej lub zakładzie opiekuńczym, a wyjazd wiąże się z leczeniem lub operacją; jeśli paszport dziecka ma wadę techniczną).
dziecko 5-13 lat

W pozostałych kwestiach obowiązują zasady opisane powyżej.

dziecko starsze niż 13 lat
paszport

Jak wyrobić paszport dziecku starszemu niż 13 lat?

Dziecko starsze niż 13 lat musi być obecne przy składaniu wniosku w celu:

  • złożenia podpisu na wniosku
  • pobrania odcisków palców

Koszt wyrobienia paszportu (ważnego 10 lat) w tym przypadku będzie wynosił 140zł (bez ulg), 70zł (przy okazaniu ważnej legitymacji szkolnej) lub 35zł (przy okazaniu ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny) lub 0zł, jeśli mają miejsce przesłanki z punktu powyżej. Inne kwestie pozostają bez zmian.

Dowiedz się więcej na stronie paszport dla dziecka.

Więcej: