Jak zmienić dane na paszporcie?

Paszport to dokument szczególnie przydatny w trakcie podróży, jednak należy pamiętać, że jest ważny wyłącznie wtedy, gdy informacje w nim zawarte zgodne są ze stanem faktycznym. Nie można go używać, jeśli posiadacz zmienił nazwisko lub inne ważne dane, gdyż pełni również funkcję dokumentu tożsamości. Co jednak zrobić, gdy nastąpiła konieczność ich zmiany, jak zmienić dane na paszporcie? Gdzie się udać i jakie dokumenty należy mieć ze sobą? Poniższy artykuł pomoże Ci znaleźć odpowiedź na te i powiązane pytania.

Jakie dane znajdują się na paszporcie?

Na obecnie wydawanych paszportach znajdują się następujące dane:

 • imię (imiona) i nazwisko
 • data i miejsce urodzenia oraz płeć
 • obywatelstwo i numer PESEL
 • zdjęcie
 • podpis (nie dotyczy dzieci do 13 roku życia oraz osób, które nie mogą podpisać się samodzielnie z powodu niepełnosprawności
 • datę wydania i końca ważności, seria i numer dokumentu, organ wydający

Od 2009 wprowadzono paszporty biometryczne – przy użyciu komputera możliwy jest odczyt odcisków palców i wizerunku twarzy.

Zmiana którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji wymaga złożenia wniosku o wyrobienie nowego paszportu. Jak zmienić dane? Odpowiedź poniżej.

Jak złożyć wniosek o wydanie paszportu ze zmienionymi danymi?

Paszport ze zmienionymi danymi to nic innego jak nowy paszport, dlatego przy składaniu wniosku należy mieć zwykły zestaw dokumentów:

 • kolorowe, wykonane nie wcześniej niż pół roku przed dniem złożenia wniosku
 • stary paszport lub dowód osobisty
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty
 • odpowiedni dokument, poświadczający zmianę danych (uprawnia do ulgi)
wniosek ze zmienionymi danymi

Wniosek składa się w dowolnym punkcie paszportowym albo w konsulacie, jeśli przebywasz poza granicami Polski.

Ile zapłacę za paszport z nowymi danymi?

ile zapłacę

Skoro już wiesz, jak zmienić dane, teraz czas na opłaty. Dokumentem uprawniającym do ulgi jest:

 • akt małżeństwa (zmiana nazwiska po ślubie)
 • urzędowa decyzja lub orzeczenie sądu w sprawie zmiany danych
 • odpis aktu małżeństwa z zagranicy

Ponadto o ulgę może wystąpić osoba, której wygląd znacznie się zmienił w stosunku do zdjęcia widniejącego na paszporcie.

Paszport z nowymi danymi zyskuje nową datę ważności – dla osoby dorosłej to 10 lat, dla dziecka pięć albo również 10. Czas oczekiwania na odbiór dokumentu wynosi na terenie Polski maksymalnie 30 dni, choć w pewnych okolicznościach może się wydłużyć.

Jeśli zmieniasz dane i chcesz dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę rządową i zapoznaj się ze wszystkimi szczegółami.

Więcej: