Jak odnowić zezwolenie na pobyt?

Jeśli posiadasz już jedno z zezwoleń na pobyt (czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE), miej na uwadze, że zostało wydane tylko na określony czas. Jeśli planujesz pobyt czasowy, będzie to okres od 3 miesięcy do 3 lat. Rezydent UE otrzyma kartę na 5 lat, a karta pobytu stałego jest ważna 10 lat. Czy wiesz jak odnowić zezwolenie na pobyt po upływie tego czasu? Czy w ogóle jest to możliwe? Dowiedz się więcej!

Jak odnowić zezwolenie na pobyt stały?

przeprowadzka

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, jeśli masz zamiar pozostać na terenie kraju, musisz co najmniej na 30 dni przed upływem terminu ważności Twojej karty pobytu wystąpić o wydanie kolejnej. Pamiętaj, że decyzja pozwalająca Ci się ubiegać o kartę stałego pobytu została wydana na czas nieokreślony, dlatego nie musisz ponownie aplikować o jej wydanie.

Aby starać się o wydanie kolejnej karty pobytu należy:

 • złożyć wniosek o wymianę karty pobytu
 • dołączyć do niego 2 aktualne zdjęcia paszportowe
 • mieć przy sobie ważny dokument podróży (oryginał oraz kserokopie wszystkich stron zawierających wizy, adnotacje, wpisy itp.)
 • potwierdzenie zameldowania
 • pozostałe dokumenty poświadczające inne okoliczności

Opłata za wydanie karty wynosi 50zł (lub 25zł – ulga dla cudzoziemców w trudnej sytuacji materialnej, uczących się w Polsce lub młodszych niż 16 lat). Czas oczekiwania na dokument wynosi około miesiąca.

Jak odnowić zezwolenie na pobyt czasowy?

Zezwolenie na pobyt czasowy jest wydawane na podstawie dokumentów, poświadczających zasadność pobytu cudzoziemca w Polsce, dlatego nie podlega przedłużeniu. Jeśli wystąpiły dodatkowe okoliczności, które wymagają od cudzoziemca pozostania na terenie Polski, należy złożyć kolejny wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy. Wymagane są:

 • wniosek w dwóch egzemplarzach (UWAGA: jeśli chcesz pracować, Twój pracodawca w Polsce musi wypełnić Załącznik nr 1 do wniosku)
 • 4 aktualne zdjęcia paszportowe
 • 2 kserokopie ważnego dokumentu podróży (poza tym weź oryginał do wglądu)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Więcej o pobycie czasowym przeczytasz na tej stronie.

kobieta w podróży

Jak odnowić zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Karta pobytu rezydenta długoterminowego UE ważna jest przez 5 lat. Maksymalnie 30 dni przed upływem jej ważności musisz złożyć wniosek o wydanie kolejnej karty. Aby starać się o to:

 • postępuj zgodnie z zaleceniami z pierwszego akapitu, poświęconego wydaniu karty pobytu stałego; procedura w obu przypadkach wygląda tak samo
 • po około miesiącu odbierz swoją nową kartę.

Dowiedz się więcej: