Jak uzyskać zezwolenie na pracę w Polsce?

Jeżeli masz zamiar przyjechać do Polski w celu wykonywania pracy, musisz uzyskać odpowiednie zezwolenie na pobyt i pracę. W Polsce wydawane są trzy rodzaje takich dokumentów. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się jak uzyskać zezwolenie na pracę w Polsce!

Jakie są rodzaje zezwoleń na pobyt w Polsce?

Możesz ubiegać się o otrzymanie trzech rodzajów pozwolenia na pobyt w Polsce, jeśli spełniasz ich wymagania. Są to zezwolenia na pobyt:

  • stały
  • czasowy
  • rezydenta długoterminowego UE.

Jeśli planujesz pracować w na terenie RP, musisz również posiadać zezwolenie na pracę. Pobyt czasowy wymaga podczas aplikacji złożenia odpowiedniego wniosku oraz wypełnienia przez pracodawcę załącznika nr 1.

Czy pozwolenie na pobyt to zezwolenie na pracę?

Rodzaj pozwolenia powie Ci wszystko o tym, czy możesz legalnie pracować na terenie Polski. Jeżeli posiadasz pozwolenie na pobyt:

  • stały
  • lub rezydenta długoterminowego UE

nie musisz ubiegać się o dodatkowe zezwolenie.

Jeśli planujesz przyjechać do Polski by legalnie pracować i aplikujesz o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, musisz dołączyć do wniosku załącznik nr 1. Pozwoli Ci on uzyskać zezwolenie na pracę, ponieważ samo pozwolenie na pobyt nie daje takiej możliwości. Wyjątek stanowią studenci lub absolwenci polskich uczelni.

pracownicy w fabryce

Jak uzyskać zezwolenie na pracę w Polsce?

dwójka kelnerów

O takie zezwolenie musisz aplikować wyłącznie wtedy, gdy planujesz czasowy pobyt w Polsce. Aby tego dokonać należy:

  • złożyć 2 egzemplarze wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy (wraz z załącznikiem nr 1 wypełnionym przez pracodawcę)
  • przygotować 4 aktualne zdjęcia paszportowe
  • mieć przy sobie ważny dokument podróży (oryginał do wglądu i dwie kserokopie wszystkich zapisanych stron)
  • przedstawić informację starosty (jeśli wymagana) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 440 zł.

Wniosek składa się do wojewody właściwego, biorąc pod uwagę aktualne miejsce zamieszkania cudzoziemca.

Po upływie pewnego czasu otrzymasz kartę pobytu czasowego z odpowiednią adnotacją, pozwalającą na wykonywanie pracy w Polsce. Jeśli jednak zmienisz pracodawcę, musisz aplikować o kolejne zezwolenie na pobyt czasowy i wykonywanie pracy.

Dowiedz się więcej: