Jak otrzymać zezwolenie na pobyt dla rodziny?

Mimo otwartych granic wewnątrz strefy Schengen oraz możliwości swobodnego podróżowania, przyjazd na terytorium obcego państwa wymaga spełnienia pewnych formalności. Szczególnie, gdy planujesz w nim pozostać dłużej niż trzy miesiące. Jeżeli do tego planujesz przyjechać z rodziną, zastosowanie znajdują inne przepisy. Jak otrzymać zezwolenie na pobyt dla rodziny? Jakie dokumenty należy mieć ze sobą? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Jak otrzymać zezwolenie na pobyt dla rodziny?

Zezwolenie na pobyt dla rodziny jest wydawane na wniosek członka rodziny cudzoziemca. Osoba już mieszkająca w Polsce musi mieć jednak jeden z poniższych dokumentów:

  • zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE
  • potwierdzenie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej
  • kolejne zezwolenia na pobyt czasowy (łącznie na co najmniej 2 lata, z czego ostatnie na minimum 1 rok)
  • zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych, wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, mobilności wewnątrz firmy, mobilności długoterminowej
  • potwierdzenie zgody na pobyt ze względów humanitarnych.
rodzina

Pobyt cudzoziemca można zalegalizować na dwa sposoby – aplikując o zezwolenie na pobyt czasowy (większość przypadków) lub stały.

Zezwolenie na pobyt czasowy – jak otrzymać?

podróżniczka

Zezwolenie na pobyt czasowy pozwala przebywać cudzoziemcowi na terenie Polski przez okres od 3 miesięcy do 3 lat. Aby się o nie starać, musisz udokumentować racjonalność Twojego pobytu (nauka, praca itp.). W tym przypadku małżonek cudzoziemca automatycznie nabywa prawo wykonywania pracy w Polsce.

W zależności od obywatelstwa cudzoziemca i jego rodziny, należy podjąć inne kroki. Z tego powodu, jeżeli cudzoziemiec jest obywatelem UE, EOG lub Szwajcarii, członkowie jego rodziny muszą zarejestrować się oraz wystąpić o wydanie karty pobytowej lub karty stałego pobytu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie województwa mazowieckiego.

Aby starać się o wydanie tego pozwolenia musisz:

  • posiadać 2 egzemplarze wniosku z dołączonymi do niego 4 aktualnymi zdjęciami (dla dzieci młodszych niż 13 lat wystarczy jeden wniosek)
  • mieć przy sobie ważny dokument podróży
  • okazać potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Więcej szczegółów znajdziesz na naszej stronie oraz oficjalnej stronie województwa mazowieckiego.

Zezwolenie na pobyt stały – jak otrzymać?

Jeżeli rodzic dziecka posiada:

  • zezwolenie na pobyt stały
  • lub rezydenta długoterminowego UE,

może wnioskować o wydanie dziecku zezwolenia na pobyt stały. W tym przypadku zastosuj się do kroków opisanych w tym artykule: zezwolenie na pobyt stały.

Dowiedz się więcej: