Jak zmienić dane w zezwoleniu na pobyt?

Jeśli jesteś cudzoziemcem, przebywającym w Polsce dłużej niż trzy miesiące, masz obowiązek posiadania ważnej karty pobytu. Dane w niej zawarte pochodzą z ważnego dokumentu podróży, takiego jak paszport. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy zmieniasz dane (na przykład zmieniasz nazwisko)? Czy jest to możliwe, a jeśli tak, to jak zmienić dane w zezwoleniu na pobyt? Dowiedz się więcej z naszego artykułu!

Jak zmienić dane w zezwoleniu na pobyt?

zmiana

Wiele zależy od rodzaju danych, które zmieniasz. Biorąc pod uwagę to kryterium, wyróżniamy dwie możliwości:

  • złożenie wniosku o wymianę karty pobytu
  • aplikowanie o nowe zezwolenie na pobyt.

Należy pamiętać, że zezwolenia na pobyt czasowy nie da się przedłużyć, więc jeśli zmieniasz dane niekwalifikujące się do wniosku o wymianę karty, musisz od nowa aplikować o to zezwolenie. Jak to zrobić przeczytasz w tym artykule.


Kiedy składać wniosek o wymianę karty pobytu?

Zgodnie z obowiązującym prawem, zezwolenie na pobyt stały oraz rezydenta długoterminowego UE wojewoda wydaje na czas nieokreślony. Na tej podstawie wyrabia się odpowiednią kartę pobytu, ważną 10 (pobyt stały) oraz 5 lat (rezydent UE). Z tego powodu masz możliwość starania się o wymianę karty poprzez złożenie odpowiedniego wniosku o wymianę lub wydanie karty pobytu.

Karta pobytu czasowego nie może zostać przedłużona, jednak jeśli zmieniasz pewne dane możesz starać się o jej wymianę w taki sam sposób jak opisany w kolejnym akapicie. Tymi danymi są:

  • dane osobowe umieszczone na karcie pobytu
  • zdjęcie (zmiana wizerunku uniemożliwiająca rozpoznanie Cię).
kiedy

W przypadku posiadania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz zmianie pracodawcy, musisz aplikować o nowe zezwolenie.

Jak aplikować o wymianę karty pobytu?

Skoro już wiesz jakie dane możesz zmienić, zastanówmy się jak zmienić dane w zezwoleniu na pobyt. Aby tego dokonać musisz:

  • złożyć 1 egzemplarz wniosku o wymianę lub wydanie karty pobytu z zaznaczenie odpowiedniego powodu wymiany
  • dołączyć 2 zdjęcia zdjęcia paszportowe
  • posiadać przy sobie ważny dokument podróży (np. paszport) oraz kserokopię stron zawierających wizy, adnotacje i wpisy
  • mieć ze sobą aktualne potwierdzenie zamieszkania
  • przedstawić poświadczenie wniesienia opłaty skarbowej
  • dołączyć odpowiednie dokumenty, poświadczające zmianę danych.

Więcej szczegółów znajdziesz na stronie województwa mazowieckiego.

Dowiedz się więcej: