Jak aplikować o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

W Polsce wydawane są trzy rodzaje zezwoleń na pobyt cudzoziemców. Są to pozwolenia na pobyt stały, czasowy oraz rezydenta długoterminowego UE. Jeśli interesujesz się wyrobieniem jednego z dwóch pierwszych, przeczytaj te artykuły: zezwolenie na pobyt czasowy oraz stały. Teraz jednak przyjrzyjmy się ostatniemu. Jak aplikować o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE? Dowiedz się więcej!

Dla kogo zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

mężczyzna

Zgodnie z informacjami na oficjalnych stronach rządowych, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE możesz złożyć gdy przebywasz w Polsce legalnie i bez przerwy od co najmniej 5 lat. Musisz też spełnić wszystkie poniższe warunki:

 • posiadać stabilne i regularne źródło utrzymania (które pozwoli Ci zadbać o siebie i swoich najbliższych)
 • mieć ubezpieczenie zdrowotne
 • posiadać potwierdzoną znajomość języka polskiego.

Ten rodzaj zezwolenia pozwala między innymi na wykonywanie pracy zarobkowej na terenie Polski bez obowiązku ubiegania się o zezwolenie na pracę.

Jak poświadczyć znajomość języka polskiego?

flaga Polski

Odpowiednim dokumentem, który poświadczy Twoją znajomość języka polskiego może być jeden z poniższych:

 • certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie co najmniej B1
 • świadectwo ukończenia szkoły w Polsce
 • świadectwo ukończenia szkoły za granicą, w której wykładowym językiem był język polski

Inne dokumenty nie są akceptowane.

Jakie dokumenty przygotować?

Aby aplikować o wydanie tego rodzaju zezwolenia należy:

 • złożyć 2 egzemplarze wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • załączyć 4 aktualne zdjęcia paszportowe
 • mieć przy sobie ważny dokument podróży (wraz z 2 kserokopiami wszystkich zapisanych stron)
 • okazać potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 640zł
 • mieć potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowania lokalu mieszkalnego.

Jeśli powołujesz się na dodatkowe okoliczności, przygotuj dokumenty potwierdzające je.

Na wydanie decyzji wojewody czeka się zwykle około miesiąca. Jeśli będzie pozytywna, możesz na jej podstawie starać się o wydanie karty pobytu rezydenta długoterminowego UE. Jej ważność wynosi 5 lat.

Dowiedz się więcej: