Ile zdjęć do zezwolenia na pobyt?

Jeżeli przygotowujesz się wyjazdu do Polski na dłużej niż 3 miesiące, musisz wziąć pod uwagę, że masz obowiązek po upływie tego czasu wystąpić o zezwolenie na pobyt. Wydawane jest ono w trzech formach – na pobyt stały, czasowy oraz rezydenta długoterminowego UE. W zależności od tego, o jaki dokument się starasz, musisz przygotować różne dokumenty oraz załączyć do wniosku fotografie. Zatem ile zdjęć do zezwolenia na pobyt potrzebujesz mieć? Przeczytaj!

Jakie są rodzaje zezwolenia na pobyt?

zezwolenie na pobyt

Wspomniane wyżej trzy rodzaje zezwolenia mają odrębne charakterystyki i uprawniają do wyrobienie odpowiadającej mu karty pobytu. Karta pobytu:

  • stałego wydawana jest na okres 10 lat, po upływie którego możesz wystąpić o wydanie kolejnej karty (bez ponownej aplikacji o zezwolenie)
  • rezydenta długoterminowego UE ma termin ważności 5 lat; również możesz wystąpić o wydanie kolejnej karty
  • czasowego wydawana jest na okres od 3 miesięcy do 3 lat; po upływie ważności nie masz możliwości przedłużenia jej, musisz od nowa aplikować o kolejne zezwolenie.

W zależności od tego, czy chcesz otrzymać kolejną kartę pobytu czy pierwszą, musisz przygotować inną liczbę zdjęć do wniosku.

Pobyt czasowy – ile zdjęć?

Za każdym razem gdy aplikujesz o zezwolenie na pobyt czasowy musisz przejść tę samą procedurę. Składa się ona ze:

  • po pierwsze, złożenia wniosku
  • po drugie, dołączenia do niego odpowiednich dokumentów i poświadczeń.

Więcej przeczytaj w naszym artykule.

Wniosek o wydanie tego rodzaju zezwolenia wymaga dołączenia do niego 4 aktualnych zdjęć paszportowych. O tym, jak je poprawnie wykonać przeczytasz tutaj.

numery

Jeśli zmieniasz dane osobowe na karcie lub zdjęcie, przygotuj 2 zdjęcia paszportowe.

Pobyt stały oraz rezydenta UE – ile zdjęć do zezwolenia na pobyt?

Oba rodzaje pobytu uprawniają Cię do odnawiania karty pobytu po upływie okresu jej ważności. Jednak to, ile zdjęć potrzebujesz zależy od tego, czy starasz się dopiero o zezwolenie czy chcesz otrzymać kolejną kartę pobytu. Jeżeli:

  • aplikujesz po raz pierwszy, przygotuj 4 aktualne zdjęcia paszportowe
  • starasz się o kolejną kartę pobytu lub zmieniasz dane, wymagane są tylko 2 takie zdjęcia.

Możesz w komfortowy sposób wykonać zdjęcia paszportowe zgodne z wszelkimi standardami, wykorzystując aplikację Smartphone iD. Gwarantujemy pełną zgodność z normami, zapewnioną dzięki dwustopniowej weryfikacji wysłanej fotografii.

Dowiedz się więcej: