Jak otrzymać zezwolenie na pobyt dla studenta?

Jeśli przygotowujesz się do podjęcia nauki lub studiów na terenie Polski (na przykład w ramach programu Erasmus+ lub innych), musisz wziąć pod uwagę kilka kwestii. Jeżeli planowany okres pobytu przekracza 3 miesiące, masz obowiązek zarejestrować swoją podróż i wystąpić o odpowiednie zezwolenie na pobyt. Jak otrzymać zezwolenie na pobyt dla studenta? Jakie dokumenty należy przygotować? Z tego powodu przeczytaj ten artykuł, a Twój przyjazd do Polski będzie łatwiejszy.

Jaki rodzaj zezwolenia?

W Polsce wydawane są trzy rodzaje zezwoleń na pobyt cudzoziemców. Są to pozwolenia na pobyt:

  • stały
  • czasowy
  • rezydenta długoterminowego UE

Dlatego jeżeli chcesz uzyskać zezwolenie na pobyt dla studenta, najpewniej zainteresuje Cię zezwolenie na pobyt czasowy.

studenci


Jak aplikować o zezwolenie na pobyt dla studenta?

studentka

Pobyt czasowy jest często wybieranym sposobem na zalegalizowanie pobytu cudzoziemca w Polsce. Można połączyć go z pozwoleniem na pracę (po przygotowaniu odpowiedniego dokumentu od pracodawcy), jednak w przypadku studenta nie będzie to wymagane – może podjąć pracę bez dodatkowych formalności. Jedyne, co musisz przygotować, to:

  • 2 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
  • 4 aktualne zdjęcia paszportowe
  • ważny dokument podróży (oryginał do wglądu oraz 2 kserokopie wszystkich stron posiadających adnotacje, wizy, pieczątki)
  • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (w wysokości 340zł)
  • potwierdzenie (wydane przez uczelnię), że będziesz w danym okresie jej studentem oraz inne niezbędne dokumenty, umożliwiające studia w Polsce.

Wniosek składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim – jeśli posiadasz je w innym języku, musisz je przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego.

Ile się czeka na zezwolenie na pobyt dla studenta?

Czas oczekiwania na wydanie decyzji wojewody zależy od:

  • po pierwsze, przepisów prawa
  • po drugie, indywidualnych okoliczności sprawy.

Zwykle wynosi on około miesiąca, jednak termin ten może ulec zmianie.

Zezwolenie na pobyt dla studenta wydawane jest na okres od 3 miesięcy do 3 lat. Zwykle jest on dłuższy od przewidywanego czasu studiów o trzy miesiące.

Pamiętaj, że w przypadku wydłużenia okresu studiów musisz aplikować od nowa – nie ma możliwości przedłużenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Więcej informacji odnośnie tego zagadnienia znajdziesz na oficjalnej stronie województwa mazowieckiego.

Dowiedz się więcej: